Landbrug

ECA teknologien kan implementeres på forskellige områder indenfor animalsk produktion, uanset om det gælder svineproduktion, kvæg- og mælkeproduktion eller fjerkræproduktion.
Ring for yderligere information.