Landbrug

Vand er den vigtigste ingrediens for alt liv her på jorden – Rent vand giver bedre trivsel, velfærd og økonomi!

Waterclean’s forehavende er helt enkelt at rådgive om, samt tilbyde alle landmænd med dyrebesætninger biologisk rent vand til deres dyr – ikke ved brug af farlige kemikalier, men ved at landmanden producerer sit eget desinfektionsmiddel, med et DCW elektrolyseanlæg som ved hjælp af salt, vand og strøm producerer det mest effektive, miljøneutrale og billigste desinfektionsmiddel i verden kaldet NEUTHOX® ,

NEUTHOX®, er et naturligt biocid (alle dyr og mennesker producerer det ved hjælp af de hvide blodlegemer til vores eget immunforsvar) som indeholder ”Hypoklorsyre” (Hypochlorous acid ) – dette biocid anvender vi i dag til desinfektion af drikkevandssystemer bla. til f.eks. Malkekvæg, kyllingeproduktion, ÆG produktion og svineproduktion.

Biocidproduktet NEUTHOX®, produceres i et DCW-anlæg ved at anvende helt almindeligt salt, vand og strøm – processen kaldes elektrolyse, og ud af anlægget kommer en vandig opløsning indeholdende Hypoklorsyre HOCl (500ppm) med en pH værdi på ca. 8 – dette biocid kan herefter bla. doseres til dyrenes drikkevand i en blanding på ca. 1%, hvilket bla. gør at dyrenes smittetryk sænkes væsentligt, hvilket igen giver sig udslag i (alt efter hvilken dyrerace) at celletal i mælk falder markant, at dyrene får mindre diarréer, mindre dødelighed, højere produktion, tilvækst og en bedre foderomsætning – de trives simpelthen bedre…

Vi har også rigtig gode resultater ved udvortes anvendelse at NEUTHOX® til sår- og rifter samt øjenbetændelser.

Opsummering i punktform:

 • Kontinuerligt mikrobiologisk rent vand til alle dyr
 • Lavere smittetryk – biofilm og bakterier, vira og svampespore elimineres
 • Mindre diarréer
 • Altid rene rørsystemer, drikkekar, drikkenipler etc.
 • NEUTHOX® kan anvendes til desinfektion af alle redskaber og områder i produktionen
 • NEUTHOX® kan anvendes til udvortes brug mod rifter, sår og betændelser – herunder Dermatitis
 • NEUTHOX® kan anvendes til klovbade, støvlebade, yvervask, yverdyp
 • Lavere hygiejneomkostninger – køb af stærke kemikalier
 • Lavere dyrlæge- og medicinomkostninger
 • Forbedret SCC celletal
 • 1-2 kg mælk mere pr. ko pr. dag
 • 1 liter NEUTHOX® koster ca. 2-4 øre – dagsforbrug pr. malkende ko er ca. 400ppm eller 800ml NEUTHOX®
 • NEUTHOX® er godkendt af Fødevareministeriet til brug i fødevareproduktion.
 • NEUTHOX® er listet under den Europæiske ECHA Biocidforordning Artikel 95

ECA teknologien kan implementeres på forskellige områder indenfor animalsk produktion, uanset om det gælder svineproduktion, kvæg- og mælkeproduktion eller fjerkræproduktion.