NEUTHOX - også kaldet ECA-vand

Hvad er NEUTHOX®

Neuthox dannes ved elektrolyse af salt og vand. Den aktive komponent i Neuthox er Hypoklorsyre (HOCl), som er det mest effektive desinfektionsmiddel i Klor familien der er tilgængelig i flydende form. Det vurderes at Hypoklorsyre er 80-120 gange mere effektivt end Natriumhypoklorit (normal klor desinfektion). På grund af sin manglende elektriskladning og lave molekulevægt er Neuthox bedre i stand til at gennemtrænge cellevægge og neutralisere mikroorganismer.

Derudover er det også kendt at Hypoklorsyre virker hurtigere end andre klor-baserede desinfektionmidler til at oxidere organisk materiale i cellevægge og dermed opnås en langt hurtigere og mere effektiv desinfektion. Hypoklorsyre er en svag syre og koncentrationen er afhængig af pH i opløsningen og temperatur. Den højeste koncentration nås mellem pH 5 - 7, men typisk arbejder vi ved ca. pH 8. Dette betyder at Neuthox ikke er korrosivt over for omgivelserne og at det er helt ufarligt at arbejde med og givere en grønnere profil, som følge af at det dannes ud fra salt (ca. 1-2 gram salt pr. liter desinfektionsmiddel og vand.

Neuthox anlæg fået i mange forskellige størrelser fra 15 liter/time og op til 400liter/time.

Se vores standard modeller under menuen ”Anlæg” eller kontakt os angående dit specifikke behov for Neuthox og så skræddersyer vi en løsning til dig.

Neuthox® nedbryder alle kendte bakterier, vira og svampesporer!

 • Neuthox sparer dig for op til 90% af dine indkøbte desinfektionsmidler
 • Neuthox giver dig og din bedrift et grønnere fodaftryk!
 • Neuthox sikrer bakteriefrit drikkevand til alle dyr.
 • Neuthox sørger for helt rene og desinficerede rør, tanke, trug og
 • drikkenipler og virker samtidig på dyrenes mavetarmfunktion så
 • diarré og opkast minimeres.
 • Neuthox reducerer brugen af medicin og dyr i karantæne.
 • Neuthox er medvirkende til faldende celletal i mælk og forbedre
 • brunst og drægtighed.
 • Neuthox øger foderoptaget og mindsker dødeligheden.
 • Neuthox er godkendt af Fødevarestyrelsen til brug i fødevare-
 • Producerende virksomheder og kan anvendes til desinfektion af
 • drikkevand, klovbade, yvervask, yverdyp, sår behandling, øjen-
 • betændelser samt almen hygiejne og rengøring i hele stalden.
 • Neuthox er registreret på den Europæiske biocid liste Artikel 95.
 • Prisen for en liter Neuthox er kun ca. 5 øre – dette inkluderer
 • salt, vand og strøm til produktionen eller kun 60 kr./dag ved et
 • vandforbrug på 50mpr. dag ved en 2% opløsning.