Om Waterclean

Waterclean ApS i Kolding er et vandbehandlingsfirma - med en årelang erfaring!
Firmaet er startet af et kendt ansigt indenfor vandbehandlingsbranchen -
Lars Gundestrup…

Lars Gundestrup har gennem mere end 35 år beskæftiget sig med produktion, markedsføring og salg af alle typer af vandbehandlingsanlæg til behandling af drikkevand og procesvand.

Han har ligeledes indenfor de sidste 5-6 år været involveret i markedsføring og salg af ECA-anlæg fra det danske firma DCW, Danish Clean Water i Sønderborg, som har udviklet og producerer Elektrolyseanlæg til produktion af et billigt, effektivt og miljøneutralt desinfektionsmiddel kaldet Neuthox®, som bla. med stor fordel kan anvendes i hele landbrugssektoren…

På denne baggrund har Lars besluttet at starte sit eget firma under navnet Waterclean ApS, som primært påtager sig opgaven, at rådgive, udbrede viden og kendskab samt salg og service af denne yderst effektive, men samtidig helt sikre og billige desinfektionsløsning til landbruget.

Waterclean tilbyder ligeledes råd og vejledning til løsninger af andre problemer som relaterer sig til vandet – bla. tilkalkning af rør, slanger, højtryksdyser, drikkenipler, ventiler og andre følsomme installationer, hvor kalk er en evig fjende, og vi har et fuldt program af blødgøringsanlæg og små drikkevandsanlæg til privat hushold…

Waterclean samarbejder også med leverandører af små og mellemstore vandrensningsanlæg, som kan fjerne jern, mangan (okker) og sand- og øvrige partikler fra vandet der bla. kommer fra egne vandboringer…